Wizard Sp z o.o

Wizard Sp z o.o

ul. Brzozy 15, 43-100 Tychy

„Problem zdefiniowany
jest prawie rozwiązany”

Wizard Consulting

Usługi Doradcze

Szefem zespołu konsultantów jest prezes zarządu. Posiada bogate i unikalne doświadczenie w zakresie restrukturyzacji podmiotów branży logistycznej, obejmującej transport kolejowy, samochodowy, lotniczy i przesyłowy.

Był wieloletnim członkiem zarządu jednej z największych prywatnych spółek branży kolejowej - CTL Logistics SA. Odpowiadał za finanse oraz restrukturyzację podległych podmiotów (min. Kopalnia Piasku Maczki-Bór sp. z o.o.) Jednocześnie, w ramach grupy prowadził kilka linii biznesowych w tym: logistykę wewnętrzną (bocznice, terminale przeładunkowe, agencje celne, warsztaty, oczyszczalnie, itd.), obrót wierzytelnościami oraz handel.

Pracując w Grupie Tauron Polska Energia SA, opracował i skutecznie wdrożył program restrukturyzacji finansowej i operacyjnej spółki PEC Katowice SA. (obecnie Tauron Ciepło SA). Jednocześnie, z sukcesem zrealizował projekt strategiczny dotyczący modelu biznesowego oraz integracji aktywów ciepłowniczych. W istotny sposób wpłynął na zmianę strategii Grupy Tauron PE SA w zakresie zarządzania biznesem ciepłowniczym.

Uczestniczył w procesie reorganizacji spółki hotelowej Chopin Airport Development sp. z o.o. należącej do P.P. "Porty Lotnicze", polegającej na konsolidacji usług hospitality oraz skupieniu w jednym podmiocie zarządzania nieruchomościami wokół lotnisk.

Członek Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.